Kočičí svět online

Epilepsie - epileptické záchvaty

Vaše zvíře prodělalo záchvat o kterém si myslíte, že mohl být způsoben epilepsií. Je důležité zajít hned k veterináři a ten by měl problém, který působí záchvaty diagnostikovat.
Pokud ovšem Váš lékař bez odběrů krve a jakéhokoliv vyšetření zvířátku zahájí léčení antiepileptiky, okamžitě utíkejte. Při léčení se musí zjistit, kde je pravá příčina onemocnění, a teprve potom zahájit léčbu. Pokud tak neučiníme, můžeme totiž velmi lehce propásnout některé z důležitých onemocnění, které může mít potom dostatek času, aby se rozvinulo natolik, že jej pak není možno ovlivnit ani po správném stanovení diagnózy a zahájení správné terapie

Příčiny záchvatů lze rozdělit od 3 skupin:
Primární epilepsie – jejichž příčina je onemocnění v mozkové tkáni. (záněty, infekce - psinka, nádory, vývojové abnormality - vodnatelnost hlavy, následky úrazů a přímého poškození mozku)
Sekundární epileps. – onemocnění jiných orgánových systémů (nedostatečná funkce ledvin, jater, srdce, oběhového systému, slinivky břišní, štítné žlázy, nadledvinek, a nebo následkem otravy)
Idiopatická epileps. - zahrnuje všechny křečové a další stavy, jejichž původ je pravděpodobně ve velkém mozku, ale jejichž příčinu neznáme.

Mohou to být pouhé záchvěvy, či třes jednotlivých svalových partií (víčka, pysky, uši) nebo končetin a to za plného vědomí nebo jeho zastření až ztráty. Další možností jsou stavy náhlé ztráty vědomí a bezvládné upadnutí zvířete, jež může pokračovat zvýšeným svalovým napětím krku (často zaklonění) nebo končetin (tzv. tonická křeč). Velmi klasickým typem záchvatu je tzv. Grand-mal typ, s úplnou ztrátou vědomí, upadnutím na zem, zvýšeným napětím svaloviny krku a končetin a následnými plovacími pohyby končetin (tzv. klonická křeč) a pohyby žvýkacími. Může docházet k výraznému slinění, pomočení a samovolnému kálení. Záchvat může trvat několik vteřin, ale i několik minut.
Před záchvatem můžete zpozorovat určitý neklid zvířete nebo změnu v jeho chování.
Majitel se však musí smířit, že léčba epilepsie je doživotní.
Ve veterinární medicíně je však léčení antiepileptiky od humánní medicíny velmi odlišné. Většina humánních preparátů je u psů a koček neúčinná a má výrazné negativní vedlejší účinky v případě dlouhodobého podávání.
Za úspěšnou léčbu se dá považovat zmírnění záchvatových dnů na 4-5 ročně.

Pomoc pro zvířátka, která upadnou do záchvatu moc není. Určitě není dobré zvíře budit nebo nějak zasahovat do záchvatu. Nejlépe mu pomůžete, když mu zajistíte bezpečí … a to před různými předměty o které se může poranit, nebo jeho pádem. Dojde li k pomočení, pokalení je vhodné to uklidit, aby nedošlo k potřísnění kůže a srsti. Jestliže je záchvat delší než 10 minut okamžitě vyhledejte veterinární pomoc.

Zvíře po záchvatu může pobíhat bez cíle, narážet do předmětů, zdí, držet tělo v nepřirozené poloze, být zmatené. Trvá to pár sekund, ale také několik dní.

Epilepsie se může geneticky přenášet na potomstvo.
 
(c) 2009 - L&P design. Všechna práva vyhrazena.